Şiir Yazmak,
Şiir Yapmak,
Şiir Söylemek

Rubainin Değerli Dostları,
6, 7, 8 derken dokuzuncu durakta yine birlikteyiz.
Şükürler olsun.
Gelenek sesi, ritmi ve içeriğiyle bizim için zengin bir kaynak. Üslubumuzu oluştururken o köklerden niçin beslenmeyelim? Edebiyatı eski-yeni, halk-divan-tekke gibi pedagojik kaygılarla oluşturulmuş ayrımlara tabi tutmadan bir bütün olarak okuyup çağdaş şiirin imkânlarıyla buluşturamaz mıyız? Elbette ki geleneği bugünün imkânlarıyla yeniden üreterek… Batılı, “metinlerarasılık” derken çağdaş şairi klasiklerle akraba kılıyor.
Mazmundan imgeye çok ince ve zarif geçişler yapılabilir. Ancak motif düzeyinde ve şiire mazmunu bir yüzük taşı gibi taşıyanlar “mazmun hırsızı”dır. Bir geçmiş zaman simgesini metne yamamak, sevimsiz bir gelenekçilik. Bu, müflis tüccarın eski defterleri karıştırmasını andırır. Öte yandan geleneği ilgi alanımızın dışında tutmamız mümkün değil.
Kabul etsek de etmesek de, hepimiz aynı gelenekten geliyoruz. Öncelikle aynı dili kullanıyoruz. Uygarlık kıblemiz değişse bile kültür çevremiz değişmiyor. Tarihîliğimizden, inancımızdan, yaşama tarzımızdan kaynaklanan unsurlar, karakterimiz, mizacımız… Bütün bunlar, bizi geçmişle dil ve gönül bağı kurmaya çağırıyor.
Mazmunu imgeye dönüştürdük. Şiiri daha bireysel kodlarla yazıyoruz. “Yapıyoruz” diyenler de var; Dağlarca, Berk, Yavuz gibi… Oysa geleneğin dilinde şiir yazılmaz, yapılmaz; söylenir. Attilâ İlhan da bir yerde “Ben şiir yazmıyorum, yapmıyorum, söylüyorum.” diyordu.
Şiir yazanların da, yapanların da söyleyenlerin de yolu açık olsun.
Bugün son sözü, bayram kutlaması makamında Ekrem Kılıç (1944-2018) söylesin:
Tebrik ederek erdiğiniz bayramı biz,
Hak’tan, nice bayramları görmek dileriz.
Birlikte aşıp yılları, mes’ûd olarak,
Ukbâda beraberliği ümmîd ederiz...

Yeni sayıda buluşmak ümidiyle.

Oku İndir
8. SAYI - Mart/Nisan 2022
Oku   |   İndir
7. SAYI - Ocak/Şubat 2022
Oku   |   İndir
6. SAYI - Kasım/Aralık 2021
Oku   |   İndir
5. SAYI - Eylül/Ekim 2021
Oku   |   İndir
4. SAYI - Temmuz/Ağustos 2021
Oku   |   İndir
3. SAYI - Mayıs/Haziran 2021
Oku   |   İndir
2. SAYI - Mart/Nisan 2021
Oku   |   İndir
1. SAYI - Ocak/Şubat 2021
Oku   |   İndir