Şiir Bilgisi Şiir Dili

Rubainin Değerli Dostları,
“Şairlerimizi birer aruz ve hece şiiri yazmaya mahkûm edelim, doğru düzgün yazamayanları ihraç edelim.”
Attilâ İlhan’ın bir nüktesi bu. Yoksa kimse kimseyi şiir dünyasından kovmuyor. Ama fiziğin, müziğin, estetiğin ve matematiğin zor olduğu yerde şiirin kolay olması tuhaftır. Bale, resim, heykel, tiyatro, mimarî de zordur; hatta hikâye, roman, deneme de. Öyleyse şiir kolay olmamalıdır. Şiir sevgisi şiir bilgisiyle taçlanmalıdır.
Bugünün şiirini yazacağız. Belki aruzu ve heceyi kullanmayacağız. Ama aruz, hece gibi ölçüleri, bu ölçülerle kaleme alınmış nazım biçim ve türlerini bilmenin zararı var mı?
Elbette Türk şiirinin bugün ulaştığı dil güzelliğini ve söyleyiş zenginliğini kullanacağız. Bugün Osmanlı Türkçesine benzer bir sözlükle şiirler kaleme almak en azından gülünçtür. Başlığını “gazel” ya da “rubai” koymamız, yazdığımız metinlerde ölü bir dil kullanmamızı gerektirmiyor. Yazarken aruz ölçüsünü tercih etmiş olsak bile.
Dördüncü durakta yine birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. İlgi ağının ve teveccüh yelpazesinin genişlemesinden dolayı mutluyuz.
Bugün son sözü 20. yüzyılın rubai üstadı Yahya Kemal (1884-1958) söylesin:
Dünyada ne ikbal ne servet dileriz
Hatta ne de ukbada saadet dileriz
Aşkın gül açan bülbül öten vaktinde
Yâranla tarab yâr ile vuslat dileriz

Yeni sayıda buluşmak ümidiyle.
Bismillah.

Oku İndir
3. SAYI - Mayıs/Haziran 2021
Oku   |   İndir
2. SAYI - Mart/Nisan 2021
Oku   |   İndir
1. SAYI - Ocak/Şubat 2021
Oku   |   İndir