Geleneği
Yeniden Kurmak

Rubainin Değerli Dostları,
Bir yıl önce bugün “Niçin Rubai?” sorusunu cevaplayarak ilk adımı atıp sizleri selamlamış, “rubai soframıza” buyur etmiştik. Soframız boş kalmadı. Şükran borçluyuz.
Ne mutlu ki, sağlık safalıkla bir yılı devirdik ve yeni bir yıla “merhaba” dedik. Bu, hiç kuşkusuz, Allah’ın lütfu, içtenliğin ve alçakgönüllülüğün zaferidir. Soluğumuz hâlâ zinde, ütopyamız hâlâ ince.
Geleneğe yaslanmak, gelenekten beslenmek, geleneği şimdiki zamanda arı duru bir şiir diliyle yeniden inşa etmek mümkündür. Biçim ve öz dengesini kurarken Mevlâna’nın pergel metaforuna gönderme yapmak tutarlı bir yaklaşım olsa gerek. Yenileşme Dönemi’nden itibaren şairlerimiz bol miktarda sone, terzarima, triyole, balad, haiku ve serbest tarzda şiirler yazdılar. Neden yelpazemizi mâni, koşma, semai, şarkı, rubai, tuyuğ gibi nazım şekilleriyle zenginleştirmeyelim? Japonların Arjantinli Borges’e haiku yazdırdığı gibi biz de neden İspanyol Colinas’a mâni yazdırmayalım; uluslararası haiku yarışmalarına benzer nitelikte mâni yarışmaları düzenlemeyelim?
17 Kasım 2021 Cuma günü Şehzadebaşı Camii’nden sonsuzluğa uğurladığımız Türk şiirinin en büyük isimlerinden Sezai Karakoç (1933-2021), çağdaş bir Leyla ile Mecnun yazmıştı. İlk dönem şiirlerinde heceye, devamında serbest şiire klasiğin özünü sağmıştı. Medeniyetimizin süt emzirdiği bilge bir şairdi o. Cennetmekân olsun.
Bugün son sözü “Gün Doğmadan Şehzadebaşı’nda” şiiriyle hem kendi hayatının resmini çizen hem de mensubu bulunduğu medeniyetin diriliş rüyasını görüp dile getiren, “avlusunda yerleşecek yer” aradığı caminin haziresinde müstesna bir yer bulan ama asıl Türk milletinin gönlünde kâinat genişliğinde bir mekâna yerleşen üstat Karakoç söylesin. Sesler kitabındaki “Rubailer” başlıklı iki dörtlükten biri:
Doktor istemem annem gelsin
Yataklar denize atılsın
Çocuklar çember çevirsin
Ölürken böyle istiyorum

Yeni sayıda buluşmak ümidiyle.
Bismillah.

Oku İndir
6. SAYI - Kasım/Aralık 2021
Oku   |   İndir
5. SAYI - Eylül/Ekim 2021
Oku   |   İndir
4. SAYI - Temmuz/Ağustos 2021
Oku   |   İndir
3. SAYI - Mayıs/Haziran 2021
Oku   |   İndir
2. SAYI - Mart/Nisan 2021
Oku   |   İndir
1. SAYI - Ocak/Şubat 2021
Oku   |   İndir